Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

0.2.9.6
December 02, 2021
Added
Bijkomende optie voorzien in de algemene instellingen om het tabblad risicoprofiel / persoonlijke voorkeuren al dan niet weer te geven in het kredietdossier
Fixed
Bij het opstellen van een mail voor afgekeurde documenten kon het voorvallen dat de bijlagen nog aanwezig waren van de vorige gemaakte mail
Added
Mail: mogelijkheid om bijkomende relaties te selecteren (contact, bedrijf, tussenpersoon) waar de mail moet aan gekoppeld worden zonder dat de relatie de mail effectief ook ontvangt
0.2.9.5
November 29, 2021
Added
Portaal klant: datum indiening geven we nu weer in de lijst van de kredieten
Added
Verwerking kredietdocumenten van het portaal: mogelijkheid om de documenten te koppelen aan een bijkomend contact
Added
Contacten: de mail voor de uitnodiging tot het gebruik van het portaal kan nu worden bewaard ter hoogte van het mailverkeer
0.2.9.4
November 23, 2021
Added
Kredietdocumenten: mogelijkheid om op een eenvoudige manier aangeleverde documenten af te keuren met optioneel de mogelijkheid via mail de eindklant op de hoogte te stellen dat de documenten opnieuw moeten aangeleverd worden
Added
Portaal eindklant: de mogelijkheid is nu voorzien voor de klant om zijn initieel wachtwoord aan te passen
0.2.9.3
November 22, 2021
Added
Portaal: mogelijkheid voor de klant om kredietdocumenten te downloaden wanneer deze beschikbaar worden gemaakt vanuit de backoffice module
Added
Portaal: bijkomend menu voor de klant waarbij hij kan kiezem om documenten aan te leveren of zijn dossiers te raadplegen
Added
Release nieuwe versie van het portaal met aangepaste theming
Added
Mogelijkheid om gegevens samen te voegen en dit tussen contacten, bedrijven en tussenpersonen
0.2.9.2
November 19, 2021
Updated
Mailen: bij het beantwoorden van een mail nemen we de bijlagen die aanwezig zijn in de oorspronkelijke mail niet meer mee. Bij het forwarden van een mail doen we dit wel nog
0.2.9.1
November 18, 2021
Added
Kredietdossier: mogelijkheid om meerdere details te hebben binnen 1 kredietdossier
Improved
Bij selectie van een contact in een kredietdossier nemen we nu de volgende zaken over van de contactfiche indien aanwezig: beroep, naam werkgever, in dienst sedert en het type contract
Improved
De hints in het portaal bij het uploaden van documenten zijn nu de individuele boodschappen die werden opgegeven bij de op te vragen kredietdocumenten
0.2.9.0
November 17, 2021
Added
Mail: mogelijkheid om direct te replyen of te forwarden bij het raadplegen van een mail
0.2.8.9
November 16, 2021
Improved
Verschillende verbeteringen aan de Engelse vertalingen
Added
Mogelijkheid om nog bijlagen in te voegen uit de bijlagen van de entiteit gedurende het aanmaken van een mail
Improved
Optimalisatie van de keuzelijsten voor contacten en bedrijven (gebruik van pagina's)
Added
Mogelijkheid om bijlagen te verplaatsen tussen contacten en bedrijven
0.2.8.8
November 15, 2021
Added
Mogelijkheid om de hints voor de aan te leveren kredietdocumenten aan te passen op het niveau van een individueel contact
0.2.8.7
November 12, 2021
Added
Mogelijkheid tot het wijzigen van de omschrijving bij het goedkeuren en verwerken van aangeleverde documenten via het portaal
0.2.8.6
November 10, 2021
Added
Validatie kredietdocumenten: toevoeging van een globaal validatievenster over de verschillende contacten heen om de aangeleverde kredietdocumenten te valideren
Added
Aangeleverde kredietdocumenten: mogelijkheid om documenten te valideren en deze te verplaatsen naar de bijlagen met de mogelijkheid om een type van bijlage te selecteren
Improved
Contacten: verbeteringen aan de zoekfunctie in de lijst van de contacten
Added
Visuele weergave in het dashboard indien er documenten te valideren zijn die zijn binnengekomen via het portaal van de klanten en een indicatie van het aantal documenten die moeten gevalideerd worden
0.2.8.5
November 09, 2021
Improved
Sortering bijlagen: de sortering van de bijlagen is aangepast, we sorteren nu eerst op het type en daarna binnen een type op het tijdstip van uploaden
0.2.8.4
November 08, 2021
Added
Mail: mogelijkheid om een mail op te stellen en ondertussen de andere modules nog te gebruiken
0.2.8.3
November 05, 2021
Added
Bijlagen: mogelijkheid om rechtstreeks een voorbeeld te bekijken in de bijlagen zelf zonder te moeten dubbel klikken om de bijlage te openen
0.2.8.3
November 04, 2021
Added
Journaal mailverkeer: het is nu mogelijk om rechtstreeks in het journaal een preview van de mail te raadplegen door enkel te klikken op een mail in de lijst
Removed
Contacten: verwijdering van het veld telefoon werk in de detailfiche van het contact
Added
Agenda: bij het boeken van een afspraak in de agenda en het versturen van een bevestiging naar een contact of een tussenpersoon kan de mail nu worden bewaard in het dossier van de contactpersoon of de tussenpersoon
Improved
Journaal bijlagen: bij het downloaden van een bijlage gaat het platform nu eerst kijken of er een omschrijving is opgegeven voor de bijlage. Indien dit het geval is zal de omschrijving gebruikt worden als benaming van het bestand. Indien dit niet het geval is zal het platform de originele naam gebruiken als bestandsnaam.
Removed
Journaal bijlagen: verwijdering van de originele bestandsnaam. Het heeft geen waarde om dit weer te geven in de lijst.
0.2.8.2
November 02, 2021
Improved
Bijlagen: mogelijkheid om meerdere bijlagen in 1x te verwijderen
0.2.8.1
October 26, 2021
Improved
Bijlagen: mogelijkheid om meerdere bijlagen in 1x te downloaden
Updated
Contacten: telefoon thuis weergeven in de lijst i.p.v. telefoon werk
Removed
Contacten: verwijdering van het veld rol uit de contactfiche
Added
Contacten: toevoeging van een veld 'professionele aanbrenger'. Hier kan een tussenpersoon gekoppeld worden. Dit zal in de toekomst toelaten om een lijst van contacten te raadplegen op het portaal die zijn aangebracht door de tussenpersoon
Added
Bedrijven: toevoeging van een veld 'professionele aanbrenger'. Hier kan een tussenpersoon gekoppeld worden. Dit zal in de toekomst toelaten om een lijst van bedrijven te raadplegen op het portaal die zijn aangebracht door de tussenpersoon
0.2.8.0
October 25, 2021
Improved
Bijlagen: mogelijkheid om bijlagen te openen in een afzonderlijk tabblad waardoor het mogelijk is om verder te werken terwijl de bijlage ook kan geraadpleegd worden. Dit werkt voor afbeeldingen, pdf-bestanden en mails
Improved
Bijlagen: mogelijkheid om 1 of meerdere bijlagen te selecteren in het journaal en deze mee te nemen in een nieuwe mail. De gekozen bijlagen worden automatisch opgenomen
0.2.7.9
October 21, 2021
Added
Portaal klanten: mogelijkheid om documenten te uploaden die nodig zijn voor de aanvraag van het krediet
Added
Documenten kredietaanvraag: mogelijkheid om een individuele lijst van nodige kredietdocumenten aan te maken per contact + opvolging of de documenten werden aangeleverd via het portaal voor de klanten
0.2.7.8
October 19, 2021
Added
Dashboard: mogelijkheid om de taken en telefoons onderaan te minimaliseren + het bijhouden van de keuze van de gebruiker
Added
Agenda: uitbreiding in uw persoonlijk profiel met de optie om op te geven in welke weergave de agenda's moeten openen, hierbij heeft u de keuze tussen dag, week, werkweek, maand en agenda weergave
Added
Contacten: toevoeging van een extra veld 'Functie (vrij) naast functie om een bijkomende gedetailleerde beschrijving van de functie op te geven
Improved
Contacten: wijziging aan een aantal velden: verwijdering type, verwijdering afdeling en verplaatsing van in dienst sinds naar functie sinds
Fixed
Portaal: verbetering aan de filter functie van de kredietdossiers (mogelijke foutmelding)
0.2.7.7
October 18, 2021
Improved
Dashboard CRM: we houden nu de positie bij van het onderste gedeelte zodat dit terug op dezelfde hoogte staat bij het opnieuw openen van het dashboard
Improved
Bedrijven: verwijdering van een aantal overbodige velden
0.2.7.6
October 08, 2021
Added
Kredietdocumenten: toevoeging van het beheer van de kredietdocumenten. Deze module zal in een volgende fase kunnen gebruikt worden om snel de documenten te selecteren voor een specifieke klant die deze moet aanleveren. De documenten zullen gevraagd worden via het portaal voor de klanten
0.2.7.5
October 07, 2021
Removed
Verzekeringen: het onderdeel verzekeringen is nu niet meer zichtbaar in de backoffice module
Updated
Tabblad berichten: benaming van het tabblad aangepast naar mailverkeer
0.2.7.4
October 06, 2021
Compatibility
Opsplitsing van WAVEDESK naar de spcifieke module WAVEDESK CREDIT
Improved
Portaal: verbetering ter hoogte van de weergave van het commissiebedrag in het dashboard

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Demo account WAVEDESK ERP

Please enter your name and email address below.

We will make a demo environment available to you within 48 hours where you can try out the functionalities without obligation.

Demo account WAVEDESK CREDIT

Please enter your name and email address below.

We will make a demo environment available to you within 48 hours where you can try out the functionalities without obligation.

Demo account WAVEDESK ERP

Gelieve hieronder uw naam en e-mailadres op te geven.

Binnen de 48 uur maken we een demo omgeving voor u beschikbaar waar u vrijblijvend de functionaliteiten kan uitproberen.

Demo account WAVEDESK CREDIT

Gelieve hieronder uw naam en e-mailadres op te geven.

Binnen de 48 uur maken we een demo omgeving voor u beschikbaar waar u vrijblijvend de functionaliteiten kan uitproberen.