Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

0.0.8.5
November 26, 2021
Improved
Verschillende verbeteringen aan de weergave van foto's binnen het platform in functie van foto's met een hele grote resolutie
0.0.8.4
November 22, 2021
Updated
De planningsmodule gaat nu vanaf 01/12/2021 uit van 30 uren beschikbare productie per werkdag
0.0.8.3
October 19, 2021
Added
Facturatie: waarschuwing bij het aanmaken van een pro-forma factuur met vraag om bevestiging om verder te gaan. Dit om de kans op het fout selecteren van het type factuur bij het dupliceren te vermijden. Ook tussen beide opties bij het dupliceren een scheidingslijn toegevoegd om de opties verder uit elkaar te plaatsen
0.0.8.2
November 15, 2021
Added
Facturatie: mogelijkheid om de status van de boekhouding tijdelijk aan te passen om eventuele aanpassingen te doen aan de factuur
Added
Facturatie: mogelijkheid om een factuur te dupliceren naar een pro-forma factuur
0.0.8.1
October 14, 2021
Added
Sms: bij het inplannen van een project zal het platform nu automatisch het versturen van een sms inplannen. Bij het verwijderen van een project uit de planning zal het platform ook eventuele sms'en die nog niet verstuurd zijn voor het betreffende project terug wegnemen uit de wachtrij van versturing
Added
Sms: mogelijkheid om de wachtrij van sms'en te raadplegen en optioneel sms'en te verwijderen die nog niet zijn verstuurd in de instellingen van het platform
0.0.8.0
October 11, 2021
Updated
Afdruk servicerapport: het rapport gaat nu ook de opmerkingen na uitvoering meenemen in de afdruk
0.0.7.9
September 29, 2021
Improved
Facturatie: verbetering aan het invoegen van teksten -> werden niet correct bewaard in de database
0.0.7.8
September 24, 2021
Improved
Uitbreiding viewer: de viewer is uitgebreid met de mogelijkheid om ook grafische bestanden weer te geven. De ondersteunde formaten zijn jpeg, png en gif
0.0.7.7
September 22, 2021
Added
Toevoeging van het overzicht van de offertes / dossiers gekoppeld aan de lijst van de klanten, architecten en de syndicussen. Je krijgt dus steeds een lijst te zien van de offertes / dossiers die zijn gekoppeld aan deze entiteiten met de mogelijkheid om vanuit deze lijst direct een bepaalde offerte of dossier te bewerken
0.0.7.6
September 21, 2021
Added
Integratie viewer: er is een viewer toegevoegd ter hoogte van de bijlagen binnen een project. Boven de lijst van de documenten binnen een map is een bijkomend icoon aanwezig nu om het document te bekijken zonder het eerst te moeten downloaden. Dit werkt enkel met pdf-documenten en mail bestanden. Ook het gedrag van het dubbel klikken op een item in de lijst is aangepast, dit zal nu standaard het bekijken van het document opstarten i.p.v. het downloaden. Een document kan nog steeds gedownload worden door op het laatste icoon te klikken
Added
RSZ-melding: op het dossier zijn 2 bijkomende vlaggen voorzien. Ter hoogte van het dossier kan aangegeven worden of er een RSZ-melding moet gedaan worden voor dit dossier. Daarnaast is er op het tabblad facturatie een vlag toegevoegd om te kunnen aangeven dat de melding werd uitgevoerd. Bij het selecteren van een project in de facturatiemodule zal een melding worden weergegeven indien de vlag RSZ-melding aan staat in het dossier en de vlag dat de melding werd uitgevoerd niet is aangevinkt
0.0.7.5
September 20, 2021
Added
Offertes: kleuring van de offertes in de zoeklijst in functie van de status van de offerte
Added
Projecten: een bijkomende status voorzien in de projecten 'niet gevolgd'. Er is ook een menu-item voorzien om deze lijst afzonderlijk te kunnen raadplegen
Added
Service: bij het overnemen van de gegevens in de service kijken we nu eerst of er een gsm-nummer aanwezig is, indien dit het geval is nemen we dit over, anders gaan we het telefoonnummer van de klant overnemen en indien dit niet aanwezig is nemen we het telefoonnummer van het werk over indien beschikbaar
Added
Facturatie: toevoeging van een bijkomend type 'contante betaling'. Bij het selecteren van dit type zal automatisch 'voldaan contant' worden opgenomen in de tekst en zal de vervaldatum van de factuur niet worden vermeld op de afdruk. Ook vermelden we dan de betalingslijn niet meer die de gestructureerde mededeling bevat
Updated
Facturatie: bij het dupliceren van een factuur voeren we nu een controle uit of er meerprijzen aanwezig zijn op het dossier. Indien dit het geval is geven we een waarschuwing
0.0.7.4
September 15, 2021
Updated
Project: aanpassing gedrag velden in de offerte voor het openklappen bij het klikken op het veld: de 2 velden waar dit niet werkte gaan nu automatisch open bij het klikken hierop
0.0.7.3
September 13, 2021
Added
Services: bij de creatie van een nieuwe service is er een bijkomende knop voorzien om de gegevens van de gekozen facturatieklant automatisch in te vullen in de beschikbare velden binnen de service. Dit maakt dat zaken die reeds aanwezig zijn in de fiche van de klant niet opnieuw moeten ingevuld worden bij de creatie van een nieuwe service

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Demo account WAVEDESK ERP

Please enter your name and email address below.

We will make a demo environment available to you within 48 hours where you can try out the functionalities without obligation.

Demo account WAVEDESK CREDIT

Please enter your name and email address below.

We will make a demo environment available to you within 48 hours where you can try out the functionalities without obligation.

Demo account WAVEDESK ERP

Gelieve hieronder uw naam en e-mailadres op te geven.

Binnen de 48 uur maken we een demo omgeving voor u beschikbaar waar u vrijblijvend de functionaliteiten kan uitproberen.

Demo account WAVEDESK CREDIT

Gelieve hieronder uw naam en e-mailadres op te geven.

Binnen de 48 uur maken we een demo omgeving voor u beschikbaar waar u vrijblijvend de functionaliteiten kan uitproberen.