1. Home
  2. Docs
  3. CREDIT module
  4. Financiële instellingen

Financiële instellingen

Locatie: CREDIT -> Beheer financiële instellingen

Het beheer van de financiële instellingen laat u toe om de verschillende financiële instellingen te beheren waarmee u samenwerkt voor uw kredieten.

Bij het openen van de module krijgt u de lijst te zien van de verschillende financiële instellingen die reeds aangemaakt zijn binnen uw account. In het journaal heeft u de mogelijkheid om volgende zaken te koppelen: taken, notities en bijlagen.

Hoofdscherm beheer financiële instellingen

Van hieruit kan u instellingen toevoegen, wijzigen of verwijderen. Bij het aanmaken of wijzigen van een financiële instelling krijgt u de onderstaande detailfiche te zien. De detailfiche bestaat uit 3 afzonderlijke tabbladen waar u alle details kunt opgeven. Deze bespreken we hieronder in detail.

Algemene informatie

Het tabblad algemene informatie bevat de algemene contactgegevens van de financiële instelling. Daarnaast kan u de eigenaar opgeven (verantwoordelijke voor de opvolging van de fiche binnen uw account) en eventuele opmerkingen.

Eerste tabblad fiche financiële instelling

Als laatste parameter kan u het logo uploaden van de financiële instelling indien gewenst. Dit kan u doen door gebruik te maken van de 2 knoppen die u kan terugvinden boven het inhoudsvenster van het logo.

Standaard commissionering

Het tabblad standaard commissionering laat u toe om de standaard parameters op te geven die het platform moet gebruiken bij aanmaak van een nieuw kredietdossier voor deze financiële instelling. Belangrijk om op te merken is dat het platform initieel deze parameters zal gebruiken bij de creatie van het dossier maar dat u steeds de mogelijkheid heeft om hiervan af te wijken op het niveau van het dossier.

Detailfiche 2 van de financiële instellingen

U kan kiezen voor 2 formules:

  1. Recurrente betaling: hierbij kan u opgeven welk percentage van de commissie eventueel direct moet uitbetaald worden (aktedatum + 1) en over hoeveel maanden de spreiding moet gebeuren voor het resterende bedrag aan commissie. U kan een percentage 0 opgeven bij direct te betalen indien het ganse commissiebedrag gespreid moet uitbetaald worden
  2. Geplande betaling: hierbij heeft u de optie om de uitbetaling van het commissiebedrag op te splitsen in maximaal 10 maanden waarbij u zelf het interval tussen de maanden kan selecteren en welk percentage van het commissiebedrag in iedere opgegeven maand moet uitbetaald worden

Info: u kan slechts 1 van beide formules selecteren. Het platform zal controles uitvoeren om er zeker van te zijn dat de totaliteit van de percentages gelijk is aan 100. Indien dit niet het geval zou zijn, dan zal u een waarschuwing krijgen en kan u de gegevens niet definitief registreren.

Social media

Het tabblad social media laat u toe om een aantal social media accounts voor de financiële instelling te registreren.

Detailfiche 3 van de financiële instellingen

Hiermee zijn alle functionaliteiten die terug te vinden zijn in de fiche van de financiële instellingen besproken. Dit staat los van mogelijke koppelingen, rapporten en statistieken voor de financiële instellingen waarover u meer informatie kan terugvinden in de betreffende artikelen.