1. Home
  2. Docs
  3. CREDIT module
  4. Kredietdossiers

Kredietdossiers

In dit onderdeel van de handleiding CREDIT behandelen we het beheer van kredietdossiers.

Gezien de uitgebreide functionaliteiten die aanwezig zijn in het kredietdossier is dit onderdeel van de handleiding onderverdeeld in verschillende artikelen. Deze individuele artikelen kan u terugvinden hieronder en links.

Het dashboard

Als introductie tot het kredietdossier behandelen we hier het dashboard van de CREDIT-module.

Het dashboard van de module kan u terugvinden door de optie CREDIT -> dashboard CREDIT te selecteren. Het platform zal u automatisch het onderstaande scherm presenteren. Het dashboard werkt volledig in functie van het gekozen jaar. U kan het jaar aanpassen waarmee het platform werkt door gebruik te maken van de pijlen die u kan terugvinden rechts bovenaan. Het actieve jaar geven we weer tussen de pijlen.

Het dashboard van de CREDIT-module met een globaal overzicht van uw kredietdossiers

Het dashboard bestaat uit 4 luiken die we hieronder in detail bespreken.

Algemene cijfers

Het luik algemene cijfers geeft een aantal globale cijfers weer:

  • Aantal kredieten: geeft het totale aantal kredieten die zijn doorgegaan in het gekozen jaar
  • Top tussenpersonen: geeft een overzicht van de 10 beste tussenpersonen voor uw kredieten voor het gekozen jaar. U krijgt het aantal kredieten te zien en het totale bedrag aan kredieten die werden gerealiseerd
  • Financiële instellingen: geeft een overzicht van de verdeling tussen de verschillende financiële instellingen waar de geakteerde kredieten zijn afgesloten. U kan boven een financiële instelling gaan staan met uw muis om de bedragen weer te geven
  • Omzetevolutie: geeft de evolutie van de omzet weer voor het gekozen jaar en dit per maand. Ook hier heeft u de mogelijkheid om boven een balk te gaan staan met uw muis om de bedragen weer te geven

Tip: u kan dit dashboard automatisch laten weergeven indien u meestal in de CREDIT-module werkt. Deze optie kan u activeren in uw persoonlijk profile. Raadpleeg hier het artikel waarin we het beheer van uw persoonlijk profiel behandelen.