1. Home
 2. Docs
 3. CREDIT module
 4. Tussenpersonen

Tussenpersonen

Locatie: CREDIT -> Beheer tussenpersonen / INSURANCE -> Beheer tussenpersonen

Het beheer van de tussenpersonen laat u toe om de tussenpersonen waarmee u samenwerkt voor uw kredieten of verzekeringspolissen te beheren.

Bij het openen van de module krijgt u de lijst te zien van de verschillende tussenpersonen die reeds aangemaakt zijn binnen uw account. In het journaal heeft u de mogelijkheid om volgende zaken te koppelen: taken, telefoons, notities, bijlagen.

Hoofdscherm beheer tussenpersonen WAVEDESK

Bijkomend kunnen tabbladen worden weergegeven met een overzicht van de kredietdossiers en de verzekeringspolissen waarin deze tussenpersoon is betrokken in functie van de actieve modules binnen uw account. Deze functionaliteit laat u toe om snel een overzicht te raadplegen van de de dossiers per tussenpersoon.

Journaal kredieten tussenpersoon WAVEDESK

Vanuit dit overzicht kan u een bepaald dossier selecteren en direct naar de detailfiche van het dossier gaan.

Detailfiche van de tussenpersonen

Bij het toevoegen of het wijzigen van een tussenpersoon krijgt u automatisch het detailscherm te zien dat bestaat uit maximum 5 tabbladen in functie van de actieve modules binnen uw account.

Algemeen informatie tussenpersoon

Het tabblad algemeen laat u toe om de algemene gegevens van de tussenpersoon te beheren. Naast de standaard parameters heeft u hier bijkomend de mogelijkheid om de hoedanigheid van de tussenpersoon te selecteren, hier heeft u de keuze tussen agent en makelaar.

Detailfiche tussenpersoon pagina 1 WAVEDESK

Daarnaast is de taal een belangrijke parameter gezien deze zal gebruikt worden voor de taal van documenten die worden opgemaakt zoals borderellen. De indicatie gebruik bedrijfsgegevens laat toe om aan te geven of de bedrijfsgegevens moeten gebruikt worden van de tussenpersoon op de documenten of zijn persoonlijke naam.

De indicatie actief laat u toe om aan te geven of de tussenpersoon actief en en u kan optioneel een datum ingeven vanaf wanneer de tussenpersoon actief is. Indien een tussenpersoon niet als actief staat opgegeven zullen bepaalde handelingen op deze tussenpersoon niet mogelijk zijn binnen het platform.

Bijkomende informatie

Detailfiche tussenpersoon pagina 2 WAVEDESK

Ter hoogte van de bijkomende informatie heeft u de mogelijkheid om extra gegevens te registreren over de tussenpersoon, deze gegevens zijn puur administratief.

Commissionering kredieten

Ter hoogte van de commissionering kredieten heeft u de mogelijkheid om het standaard schema aan te maken dat moet gebruikt worden door het platform bij de toekenning van de tussenpersoon aan een kredietdossier.

Commissionering kredieten tussenpersoon

Er kan gekozen worden tussen 3 formules die we hieronder bespreken:

 1. Recurrente betaling: indien u hiervoor kiest zal het platform standaard voorstellen om de commissie voor de tussenpersoon recurrent uit te betalen. Hierbij kan u kiezen om eventueel een bepaald percentage direct uit te betalen de maand na aktedatum en de rest te spreiden over een vrij aantal te kiezen maanden. Indien u het ganse commissie bedrag wenst te spreiden, dan kan u 0% opgeven als direct te betalen
 2. Geplande betaling: deze optie laat u toe om de uitbetaling van de commissie te doen op specifieke tijdstippen na de datum van akte. U kan de uitbetaling van de commissie in dit geval maximaal opsplitsen in 10 schijven. Per schijf kan u opgeven hoeveel maand na de aktedatum deze uitbetaling moet gebeuren en het percentage van de commissie die in deze schijf moet uitbetaald worden. Het platform zal automatisch bij het opslaan van de gegevens een controle uitvoeren dat het totale percentage van de verschillende tijdstippen overeenkomt met 100%, indien dit niet het geval zou zijn krijgt u een waarschuwing.
 3. Vast bedrag: deze optie laat u toe om aan te geven dat u per kredietdossier een vast bedrag aan commissie wenst uit te betalen aan de tussenpersoon. De uitbetaling van deze commissie zal automatisch worden opgenomen in het borderel van de maand die volgt op de aktedatum van het krediet.

Info: het schema dat u hier opgeeft is enkel een voorstel dat het platform zal overnemen bij de opmaak van een kredietdossier. Op het niveau van een dossier kunnen deze parameters aangepast worden specifiek voor het betreffende krediet, u heeft dus nog altijd de mogelijkheid om af te wijken van deze parameters op het niveau van een dossier.

Commissionering polissen

Meer informatie over de commissionering van polissen zal binnenkort beschikbaar zijn.

Portaal

Het tabblad portaal laat u toe om de toegang tot het portaal door uw tussenpersoon te regelen. Hier kan u in eerste instantie aangeven of uw tussenpersoon al dan niet toegang heeft tot het portaal. Indien u deze optie aanvinkt, dan is het wachtwoord een verplichte ingave.

Naast deze opties kan u aangeven welke rechten uw tussenpersoon heeft binnen het portaal. Hier heeft u de keuze tussen de volgende opties:

 • Beperkte toegang: dit geeft de tussenpersoon toegang tot het portaal met enkel de mogelijkheid om de status van de dossiers te raadplegen waar hij in betrokken is en de personalia van de entiteiten die zijn opgenomen in het dossier
 • Consultatie ingevoerde gegevens zonder gekoppelde documenten: wanneer de tussenpersoon deze rechten heeft kan hij de detailgegevens van het dossier raadplegen maar zonder eventueel gekoppelde documenten
 • Volledige consultatie met gekoppelde documenten: in dit geval kan de tussenpersoon het dossier raadplegen zoals hierboven maar kan hij ook de documenten die gekoppeld zijn aan het dossier raadplegen
 • Volledige consultatie met upload van documenten: in dit geval kan de tussenpersoon het dossier raadplegen zoals hierboven, de documenten die zijn gekoppeld aan het dossier raadplegen en heeft hij bijkomend de mogelijkheid om nieuwe documenten te koppelen aan het dossier
Portaal configuratie tussenpersoon

Naast deze keuzelijst heeft u bijkomend de optie om aan te geven of bepaalde onderdelen van het portaal al dan niet moeten worden weergegeven. Hier heeft u de volgende opties:

 • Onderdeel commissie weergeven: deze optie laat u toe om al dan niet de optie commissies weer te geven in het portaal van de tussenpersonen
 • Onderdeel documenten weergeven: deze optie laat u toe om het documentenarchief al dan niet weer te geven in het portaal van de tussenpersoon

Op zoek naar meer informatie hoe u uw portaal kunt activeren en configureren?

Articles