1. Home
  2. Docs
  3. CREDIT module
  4. Tussenpersonen
  5. Details commissionering

Details commissionering

Het scherm details commissionering geeft een overzicht van de reeds uitbetaalde commissies en de te verwachten commissies op kredietdossiers. U kan dit scherm raadplegen door op het menu te klikken rechts in het scherm van de tussenpersonen en hier de optie details commissionering te kiezen.

Popup men met keuzes ter hoogte van de tussenpersonen in WAVEDESK

Bij het klikken op deze optie krijgt u het onderstaande scherm te zien.

Standaard zal u een overzicht krijgen van de commissies gegroepeerd per maand met als eerste maand de huidige maand van het huidige jaar. U kan deze parameters echter aanpassen door een andere begin maand te selecteren en optioneel ook een ander begin jaar. Nadat u de gewenste parameters heeft geselecteerd klikt u op de uitvoeren knop om het overzicht bij te werken.

Details commissionering voor een tussenpersoon in het WAVEDESK-platform

Zoals u hierboven kunt zien krijgt u in de lijst een overzicht gegroepeerd per maand. Binnen iedere groep geeft het platform de volgende informatie weer per lijn:

  • Datum akte: dit is de aktedatum van het kredietdossier
  • Totaal krediet: het totaalbedrag van het krediet
  • Totaal commissie: het totaalbedrag aan commissie voor de tussenpersoon over het ganse dossier
  • Commissie: het bedrag aan commissie voor dit dossier binnen de maandgroep
  • Naam: naam van de kredietnemer vermeld in het kredietdossier
  • Locatie: locatie van het pand indien dit werd opgegeven in het kredietdossier

Onder iedere maand kan u een totaal terugvinden voor de huidige maand. Voor maanden die reeds verlopen zijn geeft dit het totaalbedrag terug voor de betreffende tussenpersoon dat werd meegenomen op het afgedrukte borderel. Voor nog af te sluiten maanden geeft dit een indicatie van de te verwachten commissie voor deze tussenpersoon op basis van de huidige situatie in de dossiers.

Onderaan het scherm geven we ook nog een sommatie weer van alle totalen van de maand voor de gekozen periode.