Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

Om onze gebruikers van WAVEDESK CREDIT en WAVEDESK INSURANCE verder te faciliteren is er vanaf heden een automatische controle aanwezig bij het FSMA op het in orde zijn van de tussenpersonen binnen uw omgeving.

Vooral wanneer u met een groot aantal tussenpersonen werkt kan het omslachtig worden om periodiek na te kijken of alles in regel is.

Om dit werk te verlichten is een functie toegevoegd aan de platformen die toelaat om de laatste lijst van erkende tussenpersonen in te laden en deze af te toetsen met de aanwezige tussenpersonen.

Hoe werkt het?

Om de controle uit te voeren volstaat het om de officiële lijst van erkende verzekeringstussenpersonen of bemiddelaars in hypothecaire kredieten te downloaden van de website van het FSMA.

U kan deze lijst dan opladen in uw WAVEDESK platform waarna het platform een automatische controle gaat uitvoeren. Hierbij gaan we tussenpersoon per tussenpersoon controleren of hij aanwezig is in de lijst van actieve tussenpersonen en dit doen we aan de hand van het ondernemingsnummer van de tussenpersoon.

Eens de controle is voltooid krijgt u een lijst te zien van alle tussenpersonen en de indicatie of de tussenpersoon in orde is met het FSMA. De gebruiker kan dan kiezen om de controle in te boeken.

Historiek

Bij het inboeken van de controle gaan we automatisch ter hoogte van de tussenpersoon de controle toevoegen aan zijn historiek.

Deze historiek bevat de datum van de controle, wie de controle heeft uitgevoerd en het resultaat. Op deze manier heeft u steeds een volledig beeld van de verschillende controles die zijn uitgevoerd, wanneer, door wie en de resultaten.

Demo account WAVEDESK ERP

Please enter your name and email address below.

We will make a demo environment available to you within 48 hours where you can try out the functionalities without obligation.

Demo account WAVEDESK CREDIT

Please enter your name and email address below.

We will make a demo environment available to you within 48 hours where you can try out the functionalities without obligation.

Demo account WAVEDESK ERP

Gelieve hieronder uw naam en e-mailadres op te geven.

Binnen de 48 uur maken we een demo omgeving voor u beschikbaar waar u vrijblijvend de functionaliteiten kan uitproberen.

Demo account WAVEDESK CREDIT

Gelieve hieronder uw naam en e-mailadres op te geven.

Binnen de 48 uur maken we een demo omgeving voor u beschikbaar waar u vrijblijvend de functionaliteiten kan uitproberen.