Instructievideo's

Inhoudstafel

Selecteer links het onderdeel binnen het WAVEDESK-platform waar u graag meer wenst over te weten.

Quick tips

Het onderdeel quick tips bevat video’s met tips om optimaal gebruik te maken van het WAVEDESK-platform los van de verschillende modules.

Google Route
Hoe Google Route gebruiken binnen het platform voor berekening afstand en reistijd

Google Street View
Hoe Google Street View gebruiken binnen het platform

Wachtwoord resetten
Overzicht van de procedure om uw wachtwoord opnieuw in te stellen (naar artikel)

Algemene instructievideo's

Het onderdeel algemeen video’s bevat informatie over het gebruik van het platform los van een specifieke module.

Inlogscherm WAVEDESK-platform
Overzicht van het inlogscherm en de verschillende parameters (naar artikel)

Structuur hoofdscherm
Overzicht van de structuur van het hoofdscherm binnen het platform (naar artikel)

Werking journaal
Overzicht van de werking van het journaal binnen het platform (naar artikel)

CRM module

Het onderdeel CRM bevat video’s over de CRM module binnen het WAVEDESK-platform. Dit omvat het beheer van de relaties, contacten, taken, berichten, … deze module vormt de basis voor de overige modules binnen het platform.

CREDIT module

Het onderdeel CREDIT bevat video’s over de CREDIT module binnen het WAVEDESK-platform. Dit omvat het beheer van de kredieten, borderellen, tussenpersonen, commissies, …

Raadplegen details commissionering tussenpersoon
Hoe een overzicht bekomen van de commissies voor een tussenpersoon (naar artikel)

Afdruk fiche 281.50 voor de tussenpersonen in uw kredieten
Hoe de fiche 281.50 afdrukken voor uw tussenpersonen (naar artikel)

FINANCIAL module

Het onderdeel FINANCIAL bevat video’s over de FINANCIAL module binnen het WAVEDESK-platform. Dit omvat het beheer van offertes, facturatie, betalingsopvolging, …

INVENTORY module

Het onderdeel INVENTORY bevat video’s over de INVENTORY module binnen het WAVEDESK-platform. Dit omvat het beheer van artikelen, samengestelde artikelen, prijzen, bestellingen, …

INSURANCE module

Het onderdeel INSURANCE bevat video’s over de INSURANCE module binnen het WAVEDESK-platform. Dit omvat het beheer van verzekeringspolissen, maatschappijen, commissies, …

Hulpprogramma's

Bestaande polissen importeren
Hoe bestaande polissen importeren naar de INSURANCE-module (naar artikel)

PROJECT module

Het onderdeel PROJECT bevat video’s over de PROJECT module binnen het WAVEDESK-platform. Dit omvat het beheer van projecten, planning, ploegen, …

BRIDGE module

Het onderdeel BRIDGE bevat video’s over de BRIDGE module binnen het WAVEDESK-platform. Dit omvat het beheer van weegbruggen, afdruk weegbonnen, facturatie, …

COACH module

Het onderdeel COACH bevat video’s over de COACH module binnen het WAVEDESK-platform. Dit omvat het beheer coaching sessies, planning, opvolging vooruitgang, …

Vrijblijvende proefversie van het WAVEDESK-platform

Probeer WAVEDESK

Registreer nu en krijg toegang tot een demo account met alle mogelijkheden van het platform.

U ontvangt na registratie een mail met de nodige gegevens om de demo omgeving te gebruiken. Indien u geen mail ontvangt, gelieve uw spam folder na te kijken.