Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

Module FINANCIAL

Module voor het administratief & financieel beheer binnen WAVEDESK

Het financieel beheer binnen het WAVEDESK platform staat in voor alle financiële documenten en de verwerking van betalingen, rappels, …
Hierbij bieden we verschillende integraties aan met externe boekhoudingen en banken om repetitieve zaken te automatiseren.

Offertes

De offertemodule laat u toe om op een efficiënte manier snel offertes aan te maken.
Hierbij kan u gebruik maken van het artikelbeheer binnen het platform.
U heeft ook de mogelijkheid om meetstaten te koppelen aan de offerte zodoende kan u gemakkelijk via de mobiele toepassing de meetstaat invullen om daarna de geselecteerde artikelen in de meetstaat te injecteren in uw offerte.

Venster voor het aanmaken van een offerte binnen het WAVEDESK platform

Voor de module FRAMES voorzien we een uitbreiding van de offertemodule om uw raamposities + teksten uit o.a. ReynaPro te integreren.
Dit laat u toe om heel snel een gepersonaliseerde offerte aan te maken voor uw klant startend van een calculatie.

Offertes kunnen digitaal worden ondertekend online waarbij de eindklant een link ontvangt om het document te ondertekenen.
De eindklant heeft bijkomend de mogelijkheid om zijn offertes online te raadplegen in zijn privaat portaal.

Het platform voorziet ook in automatiseringen die toelaten om vervolgacties uit te voeren zodra de klant heeft getekend.
Zo is het mogelijk om volautomatisch na ondertekening een project aan te maken en bijvoorbeeld de voorschotfactuur te genereren.

Verkoopfacturen

Maak vlot verkoopfacturen aan rechtstreeks vanuit het financieel beheer of vanuit uw projecten.
Hierbij bieden we ondersteuning voor voorschotfacturen, vervolgfacturen, saldofacturen, creditnota’s.

Bij de opmaak van facturen kan u gebruik maken van de beschikbare artikelen in het artikelbeheer en beschikt u bijkomend over de mogelijkheid om project gerelateerde artikelen toe te voegen.
Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een artikel toe te voegen aan de factuur dat automatisch de kostprijs bevat voor de verplaatsingskosten van en naar de werf van het project.

Registreer betalingen van uw verkoopfacturen manueel of door de koppeling met de Belgische grootbanken zodat u steeds een correct zicht hebt op de openstaande facturen.
Het overzicht van de facturen geeft u een duidelijke indicatie van facturen die laattijdig zijn en laat toe hier bijkomend op te filteren.

Bij het mailen van uw facturen vanuit het platform beschikt u over verschillende mailtemplates waarbij de mogelijkheid aanwezig is om gegevens van de factuur op te nemen in het onderwerp van de mail of in de effectieve inhoud zoals het factuurnummer, vervaldatum, factuurbedrag, …

Aankoopfacturen

Registreer aankoopfacturen van uw leveranciers door de integratie van het fysieke document.
Het platform bevat de mogelijkheid om een specifiek mailadres uit te lezen (bijv. invoices@…) en het mailverkeer automatisch te verwerken waarbij de aankoopfacturen automatisch worden geïnjecteerd in het platform.

Bijkomend heeft u de mogelijkheid om betalingen van openstaande facturen te registreren zodat u steeds een correct zicht hebt op uw openstaande facturen.
De registratie van de betalingen kan manueel gebeuren of automatisch via de koppeling die we voorzien met de Belgische grootbanken.

Aankoopfacturen kunnen volledig of gedeeltelijk worden toegekend aan projecten.
Op deze manier heeft u de mogelijkheid om een correcte nacalculatie te doen op het niveau van uw projecten voor wat betreft uw aankopen.

Rappelbeheer

Binnen het platform beschikt u over een volledig rappelbeheer.
Dit rappelbeheer kan manueel worden beheerd of volautomatisch indien gewenst.

We voorzien 3 graden van rappels.
Per graad beschikt u over een afzonderlijke mailtemplate zodat u deze kan personaliseren in functie van de achterstand.

Bijkomend bieden we binnen de mailtemplates de mogelijkheid om automatisch de berekening te doen van administratieve kosten, schadevergoeding en nalatigheidsinteresten volgens de wettelijke bepalingen.

Het platform zal volautomatisch bij het aanmaken van de mail deze bedragen berekenen aan de hand van het factuurbedrag en deze invoegen in de mailtemplate.

Integraties

Het platform bevat diverse integraties voor het automatiseren van het digitaal ondertekenen, koppelingen met boekhoudingen en het automatisch verwerken en afpunten van betalingsverkeer.
Hieronder geven we een overzicht van een aantal van de beschikbare integraties.

OK!Sign

Door de integratie met OK!Sign kunnen alle documenten die u opmaakt binnen WAVEDESK aangeboden worden om digitaal te laten ondertekenen. Na ondertekening kunnen hier automatische taken worden aan gekoppeld.

Yuki

Verstuur de aangemaakte verkoopfacturen binnen het WAVEDESK platform volledig automatisch door naar uw Yuki boekhouding. Hiervoor gebruiken we het UBL-formaat waarbij we de mogelijkheid hebben om het fysieke Pdf-document mee te sturen.

Exact Online

Via de API van Exact Online kan u uw facturen die zijn aangemaakt binnen WAVEDESK automatisch doorsturen naar Exact Online, dit met inbegrip van het fysische Pdf-document. Bijkomend is het ook mogelijk om banktransacties die werden geregistreerd binnen Exact Online binnen te trekken in WAVEDESK.

Twikey

Door de integratie van Twikey in het WAVEDESK platform kan u rekenen op een vlotte verwerking van domiciliëringen en het automatisch afpunten van openstaande posten (verkoop en aankoop). Deze koppeling verloopt volautomatisch.

Ponto Connect

De Ponto Connect integratie laat u toe om de betalingen op uw rekeningen te verwerken met het automatisch afpunten van uw openstaande facturen. Via deze koppeling is het ook mogelijk om betalingen uit te voeren naar derden. Ondersteund door alle grootbanken in België.