Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

Module FRAMES

Module voor de automatisering van processen rond fabricatie & plaatsing van ramen & deuren

De module FRAMES bevat een aantal uitbreidingen op het standaard projectbeheer en de standaard planningen binnen het WAVEDESK platform specifiek voor de sector van ramen en deuren.
Deze functionaliteiten zijn supplementair op de functionaliteiten die aanwezig zijn in de basismodules van het platform.

Dashboard

Het dashboard voor de FRAMES module laat toe om specifieke gegevens te raadplegen in 1 oogopslag.
In dit dashboard kan u links de bezetting zien van de verschillende productiestadiums: zagen, persen, rubberen, montage en plaatsing.

In het rechtse gedeelte geven we een overzicht van de verschillende de projecten in de verschillende statussen binnen uw omgeving en een aantal statistieken rond de prestaties van uw projectleiders en sales team.

Dashboard van de FRAMES module binnen het WAVEDESK platform

Boven het rechtse gedeelte geven we bijkomend een overzicht over:

  • De einddatum van de zaag capaciteit
  • Het totaalbedrag aan projecten die nog moeten geplaatst worden
  • Het totaalbedrag dat nog moet gefactureerd worden
  • De gemiddelde voorlooptijd van productie ten opzichte van de plaatsing

Uitbreiding standaard projectfiche

Bijkomende velden en zoeklijsten

We voorzien in een aantal bijkomende velden binnen het projectbeheer die worden aangestuurd door bijkomende basisbestanden.
Dit betreft o.a. het opgeven van de verschillende reeksen en kleuren van de profielen alsook de mogelijkheid om informatie te noteren voor de glasbon.

Tekenen op gevelaanzichten

De module tekenen op gevelaanzichten die geïntegreerd is ter hoogte van het bestandsbeheer laat toe om objecten te plaatsen op gevelaanzichten om o.a. draaiposities weer te geven.

Koppeling Reynaers dashboard

De koppeling met het Reynaers dashboard laat toe om een live beeld te krijgen van de vooruitgang van de verschillende projecten die in productie zitten. Hierbij geven we een overzicht van de verschillende stadiums die de projecten moeten doorlopen, namelijk het zagen, persen, rubberen en de montage.
Per stadium geven we de tijd die tot op heden nodig is geweest alsook het percentage dat is afgewerkt gedurende de geregistreerde tijd.

De gegevens die worden gecapteerd via het Reynaers dashboard kunnen gebruikt worden als bron om de automatische herplanning van de productie te laten berekenen (zie hieronder).

Automatische herplanning productie

Door de registratie van de werktijden is het mogelijk om een prognose te maken van de resterende duurtijd die nodig is om de projecten door productie te laten lopen.
De registratie van de werktijden kan enerzijds gebeuren door rechtstreekse registratie via scanners in productie met een live koppeling met WAVEDESK of anderzijds kan dit ook door het uitlezen van de geregistreerde werkuren via externe koppelingen.

Aan de hand van de geregistreerde werktijden heeft u de mogelijkheid om iedere nacht een automatische procedure te laten lopen die capaciteit zal afboeken op de verschillende projecten alsook een prognose zal maken van de nog benodigde tijd in functie van de al gebruikte tijd in combinatie met de vooruitgang.

Dit laat toe om dagelijks uw productieplanning bij te werken en steeds een duidelijk zicht te hebben op eventuele problemen die kunnen optreden in relatie met de beloofde plaatsingen naar de klant toe.

Probleemlijst plaatsing - productie

De probleemlijst plaatsing – productie geeft een overzicht van de projecten waar er een probleem zal optreden in functie van de huidige planning om de plaatsing te kunnen uitvoeren.
Hierbij geven een overzicht van de verschillende projecten waar dit probleem zich voordoet in functie van de prognose zodat u de capaciteit eventueel kunt aanpassen of de planning van de plaatsing afstemmen.

In de lijst geven we de nodige informatie weer van het project met uiteraard als eerste beschikbare parameters de datum van de plaatsing die is ingepland alsook de eindtijd van de productie.
Van hieruit heeft de gebruiker de mogelijkheid om de projectfiche te openen om alle details te raadplegen.

Weekproductie

Via het overzicht van de weekproductie krijgt de medewerker een globaal beeld van de productie die moet opgenomen worden in de betreffende week. Hierbij geven we de nodige relevante data weer zodat in 1 oogopslag duidelijk is wat de productie precies inhoudt.

Dit betreft o.a. details rond de aantallen (ramen, deuren, …) alsook de kleur, sloten, trekkers, verstek, …
Van hieruit is het voor de medewerker ook mogelijk om een project te selecteren en de detailfiche van het project te raadplegen.

Afroepen profielen

Via de module afroepen profielen heeft u een centraal punt binnen het platform waar u op eenvoudige wijze de profielen voor verschillende projecten kunt laten afroepen bij uw leverancier.
Selecteer de projecten die u wenst te laten afroepen en de gewenste leveringsdatum.

Het platform zal de nodige communicatie verzorgen voor de afroeping van de profielen die nodig zijn voor de geselecteerde projecten.
Hierbij heeft u bijkomend de mogelijkheid om extra opmerkingen mee te sturen naar uw leverancier per project.

Zaaglijst atelier

Met de module zaaglijst atelier beschikt u over een globaal beeld van de verschillende zaken die moeten gezaagd worden.
De verantwoordelijke kan in deze lijst de verschillende projecten zien die moeten verwerkt worden alsook gedetailleerde informatie over het project en wat er precies moet gezaagd worden.

Hierbij geven we o.a. de volgende informatie weer: de omschrijving, de omschrijving van het raam en de afmetingen.
Bijkomend heeft de medewerker de mogelijkheid om vanuit deze lijst het effectieve project te openen om alle details te raadplegen.

Capaciteitsberekening

Via de module capaciteitsberekening heeft u de mogelijkheid om de beschikbare capaciteit van uw ploegen af te meten met de benodigde capaciteit in functie van de planning van de projecten die door productie moeten lopen.
Hierbij kan u de einddatum van de berekening opgeven en kan u al dan niet rekening houden met de berekeningen van Reynaflow.

De berekening geeft u een overzicht van de verschillende productiestadiums met de beschikbare uren, de benodigde uren en de delta.
Dit laat u toe om snel te zien in welke productiestadiums er eventueel problemen kunnen optreden.
Om dit verder te kunnen analyseren voorzien we de mogelijkheid om de capaciteitsberekening van 1 specifiek productiestadium in detail te bekijken op dag basis waarbij de dagen waarop er een potentieel probleem is worden weergegeven met de mogelijkheid om hierop te filteren.