Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

Module PORTAL

Faciliteer uw klanten en partners door een privaat portaal aan te bieden

De module PORTAL laat u toe om uw klanten en partners te faciliteren met een privaat portaal.

Dit laat toe om de interactie tussen de verschillende partijen te optimaliseren door het vermijden van overtollig mailverkeer.
Bijkomend geeft het aanbieden van een online portaal uw bedrijf een professionele uitstraling toe gezien het portaal ook volledig kan geconfigureerd worden naar uw huisstijl.

Het portaal kan worden opgedeeld in 3 categorieën van gebruikers:

Eindklant

Geef uw eindklant een privaat portaal met uw persoonlijke branding.

1
Overzicht projecten
Uw eindklant kan een overzicht raadplegen van zijn projecten. Hierbij kan hij de huidige status zien van het project en de voorziene plaatsingsdatum of afhaaldatum.
2
Raadplegen financiële documenten
Geef uw eindklant de mogelijkheid om zijn financiële documenten rechtstreeks te raadplegen binnen het portaal. Door de integratie van de QR-code op de facturen is het op deze manier eenvoudig voor de klant om zijn factuur direct te vereffenen.
3
Bijwerken facturatiegegevens
De klant kan rechtstreeks binnen het portaal zijn facturatiegegevens bijwerken. Daar projecten kunnen gefactureerd worden naar verschillende partijen binnen WAVEDESK kan de klant op deze manier de nodige facturatiegegevens up-to-date houden.
4
Opstarten klachtendossier
Als de klant een klacht heeft over een specifiek project, dan kunt u de mogelijkheid aanbieden aan de klant om een klachtendossier op te starten vanuit het portaal. Hierbij kan hij het dossier inleiden via het portaal en alle nodige details opgeven voor een vlotte verwerking hiervan. Bij een FRAMES project is bijkomend de optie voorzien om aan te geven over welke posities de klacht gaat.
5
Frames - bestellingen plaatsen Reynaers aluminium
Via het portaal kan u uw klant de mogelijkheid aanbieden om de artikelen van Reynaers aluminium beschikbaar te maken en hem de mogelijkheid geven om deze rechtstreeks te bestellen vanuit het portaal. WAVEDESK zorgt er automatisch voor om deze bestelling door te zetten naar Reynaers aluminium.

Partner / onderaannemer

Geef uw partner of onderaannemer toegang tot een privaat portaal waar hij de projecten waar hij in betrokken is kan raadplegen en opvolgen vanuit 1 centraal overzicht.

1
Overzicht projecten
Uw partner of onderaannemer beschikt over een overzicht van de verschillende projecten waarin hij is betrokken. Hierbij kan hij de planning raadplegen en eventuele relevante documenten bekijken of downloaden (meetstaten, plannen, ...). U bepaalt welke documenten u beschikbaar wenst te maken binnen het portaal.
2
Nieuws voor uw partner / onderaannemer
Publiceer nieuws over uw producten of uw bedrijf op het private portaal van uw partner of onderaannemer. De ideale manier om hen op de hoogte te houden van het laatste nieuws zonder te moeten terugvallen op mailcommunicatie.

Externe vertegenwoordiger

Als u werkt met externe vertegenwoordigers kan u via het portaal een private werkruimte ter beschikking stellen voor hen.
Hierbij beschikken ze over de onderstaande functionaliteiten.

1
Globaal dashboard
Een globaal dashboard met een overzicht van hun prestaties in verschillende grafieken, de huidige toestand van hun rekening courant en welke commissie ze mogen verwachten bij de volgende afrekening.
2
Opmaken & opvolgen offertes
Mogelijkheid om vanuit het portaal offertes aan te maken voor prospecten. Hierbij kan gekozen worden om de vertegenwoordiger al dan niet zelf prijzen te laten manipuleren. De vertegenwoordiger kan ook korting geven naar de prospect toe die zal afgeboekt worden op zijn rekening courant. Opgemaakte offertes kunnen rechtstreeks digitaal ondertekend worden samen met de prospect of de vertegenwoordiger kan de offerte online plaatsen om later te laten ondertekenen door de prospect.
Overzicht van de offertes binnen het portaal van WAVEDESK
3
Prospectieagenda
Door middel van de prospectieagenda heeft de vertegenwoordiger de mogelijkheid om zijn afspraken die zijn ingepland door call agents op te volgen. Hij kan via deze module ook zijn beschikbare tijden opgeven waar de call agents afspraken met prospecten mogen inboeken in de backoffice module. Bijkomend heeft u de optie om de vertegenwoordiger toegang te geven tot de leads die zijn binnengekomen in de backoffice maar die nog niet zijn ingeboekt zodat hij proactief leads kan benaderen en inplannen.
4
Documentenarchief
Door middel van het documentenarchief heeft u de mogelijkheid om documenten ter beschikking te stellen van uw vertegenwoordigers in een centraal archief, ideaal om technische fiches, standaardformulieren, ... beschikbaar te maken zonder deze te moeten verspreiden via mail. Zo beschikt uw vertegenwoordiger steeds over de laatste versies en kan deze online raadplegen of downloaden. U heeft de mogelijkheid om een volledige mappenstructuur op te bouwen en specifieke mappen / documenten al dan niet beschikbaar te maken in het portaal.
5
Nieuws voor de vertegenwoordiger
Vanuit de backoffice module heeft u de mogelijkheid om nieuws over producten of uw bedrijf beschikbaar te maken in het portaal van de vertegenwoordiger. Dit krijgt hij te zien direct na het aanmelden op het portaal. Nieuws kan u beschikbaar maken in het Nederlands, Frans en Engels en de correcte taal zal automatisch worden weergegeven in functie van de taal van de vertegenwoordiger.