Release 0.1.6.1

Releases WAVEDESK-platform
Datum vrijgave release

05/02/2020

Algemene functionaliteiten

  • Validatie e-mail adressen: het platform bevat nu een validatie van e-mail adressen in de verschillende modules. Indien een waarde is opgegeven voor een e-mail veld en dit is geen geldig e-mail adres geeft het platform een melding
  • Link instructievideo’s aangepast: de link naar de instructievideo’s in het support gedeelte van het platform is aangepast naar de nieuwe locatie op de website

CRM-module

  • Toekennen e-mails aan tussenpersonen: het is nu mogelijk om vanuit de inbox een tussenpersoon te zoeken en de e-mail aan deze tussenpersoon toe te kennen
  • Automatische suggesties koppeling mails tussenpersonen: het platform zal nu bij het verwerken van e-mails in de inbox ook kijken of er matches zijn ter hoogte van de tussenpersonen om de koppeling te maken
  • Confirmatie verwijdering e-mail: er is een confirmatie toegevoegd bij het verwijderen van een e-mail om verwijdering door een verkeerde handeling tegen te gaan
  • Verbetering Inbox: bij het verwijderen van de laatste mail in de inbox verdween de mail uit de lijst maar de inhoud van de mail bleef zichtbaar in het onderste gedeelte, dit is nu aangepast
  • Integratie kruispuntbank: het is vanaf heden mogelijk om een ondernemingsnummer te controleren bij de kruispuntbank door gebruik te maken van de knop die u kan vinden rechts van het veld ondernemingsnummer, het platform zal het nummer opvragen bij de kruispuntbank en de geregistreerde informatie weergeven indien het nummer geldig is
  • Verplaatsing velden: de velden fax en telefoon kantoor zijn verplaatst naar een bijkomend tabblad in de fiche van de bedrijven om het geheel overzichtelijker te maken

INVENTORY-module

  • Er is een nieuw veld prijseenheid toegevoegd aan de detailfiche van de artikelen

Op zoek naar een software oplossing voor uw bedrijf?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek waarbij we kijken hoe we u kunnen helpen