Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

Chronologisch overzicht van de release notes van WAVEDESK Coconne

Op deze pagina kan u een chronologisch overzicht terugvinden van de aanpassingen, nieuwe functionaliteiten en wijzigingen die werden aangebracht aan het WAVEDESK Coconne platform.

We geven hier enkel het overzicht van de wijzigingen die zijn aangebracht in de laatste 6 maanden.

0.1.7.7
November 22, 2021
Removed
Aankopen worden nu niet meer opgenomen in de bijlage van de factuur bij de afdruk van de detaillijnen
Updated
Bij het maken van een factuur staat de indicatie om de tijdsregistraties in te voegen nu steeds standaard af
0.1.7.6
November 19, 2021
Improved
Verschillende verbeteringen aan de afdruk van de bijlagen bij de generatie van een factuur
0.1.7.5
October 07, 2021
Improved
Facturatie: verbetering ter hoogte van het wijzigen van een bestaande factuur. Hier kon een fout optreden bij een gesplitste facturatie.
0.1.7.4
September 27, 2021
Compatibility
Tijdsregistraties: verplaatsing Weyts van procentueel naar forfaitair
Improved
Facturatie: bijkomende controles bij opname van tijdsregistraties in bijlage van de factuur
Updated
Facturatie: aanpassing opname bedragen om geen rekening te houden met het btw-bedrag

Demo account WAVEDESK ERP

Please enter your name and email address below.

We will make a demo environment available to you within 48 hours where you can try out the functionalities without obligation.

Demo account WAVEDESK CREDIT

Please enter your name and email address below.

We will make a demo environment available to you within 48 hours where you can try out the functionalities without obligation.

Demo account WAVEDESK ERP

Gelieve hieronder uw naam en e-mailadres op te geven.

Binnen de 48 uur maken we een demo omgeving voor u beschikbaar waar u vrijblijvend de functionaliteiten kan uitproberen.

Demo account WAVEDESK CREDIT

Gelieve hieronder uw naam en e-mailadres op te geven.

Binnen de 48 uur maken we een demo omgeving voor u beschikbaar waar u vrijblijvend de functionaliteiten kan uitproberen.