Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

Chronologisch overzicht van de release notes van WAVEDESK ERP

Op deze pagina kan u een chronologisch overzicht terugvinden van de aanpassingen, nieuwe functionaliteiten en wijzigingen die werden aangebracht aan het WAVEDESK ERP platform.

We geven hier enkel het overzicht van de wijzigingen die zijn aangebracht in de laatste 6 maanden.

0.2.8.3
November 29, 2021
Improved
Projectbeheer: het dashboard van het projectbeheer start nu op in maandweergave in plaats van weekweergave
0.2.8.2
November 19, 2021
Added
Sepa verwerking: bijkomende controle of een batch niet reeds werd verwerkt, indien wel krijgt de gebruiker een waarschuwing
Added
Sepa verwerking: bij het verwerken van sepa betalingen stockeren we nu de sepa batch referentie ter hoogte van de betaling
Improved
SwissLife: verbetering bij de overname van de periodiciteit van betaling bij de verwerking van SwissLife voorstellen
0.2.8.1
November 17, 2021
Improved
Verbetering ter hoogte van het mailen van facturen. Soms kon het voorvallen dat de technische fiches gekoppeld aan een artikel binnen de factuur werden opgenomen in de mail. Dit was niet correct en mag alleen ter hoogte van de offertes uitgevoerd worden
0.2.8.0
November 08, 2021
Improved
Sepa verwerking: verbeteringen aan de matching routine voor de verwerking van polis betalingen
Added
Offertes: indicatie op het niveau van de offertes of er al dan niet gefactureerd geweest is. Deze indicatie zal slechts groen worden weergegeven wanneer er een factuur is opgemaakt die gekoppeld is aan de offerte en wanneer de factuur van het type saldofactuur is
Improved
Verbeterde weergave in het journaal van de uitgaande facturen, kolom betaald was bijna niet zichtbaar
Added
Mailtemplates: uitbreiding van de mail template voor de offertes om het offertenummer te kunnen gebruiken als variabele
0.2.7.9
October 20, 2021
Added
Polissen: bijkomende waarschuwing bij het opslaan van een polis als het verschil in premiebedrag tussen het oude bedrag en het nieuwe bedrag meer dan 50 euro betreft
0.2.7.8
October 15, 2021
Added
Ondersteuning voor meerdere mail templates voor het versturen van facturen (3 templates beschikbaar)
0.2.7.7
October 12, 2021
Added
Facturatie: ondersteuning voor het ingeven van een kortingsbedrag naast het ingeven van een kortingspercentage
0.2.7.6
October 11, 2021
Updated
Rappelbeheer: verbetering in het overzicht van de openstaande klanten
0.2.7.5
October 04, 2021
Updated
Algemeen: aanpassing van de user interface naar een meer moderne lay-out, voor 80% voltooid. Dit zal in de komende dagen volledig worden afgewerkt
Added
Verzekeringen: mogelijkheid om een extractie te doen van voorstellen / polissen aan de hand van datum ingave voor mailing activiteiten
Added
Kredieten: bijkomende statistiek globaal over de portefeuille
0.2.7.4
September 28, 2021
Updated
SwissLife: vervanging van de berekeningsmodule voor SwissLife voorstellen door versie 4 in de backoffice module en in het portaal
0.2.7.3
September 27, 2021
Added
Openstaan de posten klanten: weergave van het veld in de bedrijfsfiche voor het rappelbeheer. Indien een waarde is ingegeven zal de waarde worden weergegeven en zal de cel gekleurd worden
Added
Bedrijven: toevoeging van een extra veld in de fiche van de bedrijven onder overige om een opmerking te kunnen noteren specifiek voor het rappelbeheer. Deze opmerking zal worden weergegeven in de lijst van de openstaande klanten. Dit kan gebruikt worden om eventueel te voorkomen dat er rappels worden verstuurd naar klanten die reeds bij de advocaat zitten
Fixed
Portaal - lijst kredieten: oplossing van een mogelijke foutmelding bij het ingeven zoekcriteria
Added
Facturatie: mogelijkheid om een btw-attest 6% toe te voegen aan een factuur
0.2.7.2
September 24, 2021
Improved
Facturatie: bedrijven die zijn gemarkeerd als 'niet meer gebruiken' of als 'faillissement' kunnen nu niet meer worden gekozen in de lijst van de bedrijven voor opmaak van een factuur
0.2.7.1
September 22, 2021
Improved
Facturatie: verbetering in het afdrukvoorbeeld van creditnota's. De melding creditnota kwam enkel wanneer er een negatief bedrag was. Dit werd aangepast dat de melding creditnota ook komt wanneer als type document gekozen is voor 'creditnota'
0.2.7.0
September 21, 2021
Compatibility
Hypotheekwereld: activatie van de synchronisatie van de 2 resterende kantoren naar de centrale database
0.2.6.9
September 20, 2021
Added
Projecten: automatische bijwerking van de status van een project aan de hand van de begindatum en de einddatum van het project. Het platform zal automatisch de status veranderen naar goedgekeurd, in uitvoering of afgewerkt
0.2.6.8
September 17, 2021
Improved
Weegbrug: de kleuring van de op te lichten producten werd aangepast zodat de selectie nog steeds zichtbaar is, we kleuren nu de achtergrond niet meer groen met witte tekst maar behouden de witte achtergrond en kleuren de tekst groen en in het vet
Updated
Facturatie: verbeterde ondersteuning voor de afdruk van Franse facturen + mogelijkheid om extra zaken op te nemen in de factuur in functie van het btw-nummer van de klant (België / Frankrijk)

Demo account WAVEDESK ERP

Please enter your name and email address below.

We will make a demo environment available to you within 48 hours where you can try out the functionalities without obligation.

Demo account WAVEDESK CREDIT

Please enter your name and email address below.

We will make a demo environment available to you within 48 hours where you can try out the functionalities without obligation.

Demo account WAVEDESK ERP

Gelieve hieronder uw naam en e-mailadres op te geven.

Binnen de 48 uur maken we een demo omgeving voor u beschikbaar waar u vrijblijvend de functionaliteiten kan uitproberen.

Demo account WAVEDESK CREDIT

Gelieve hieronder uw naam en e-mailadres op te geven.

Binnen de 48 uur maken we een demo omgeving voor u beschikbaar waar u vrijblijvend de functionaliteiten kan uitproberen.