Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

Chronologisch overzicht van de release notes van WAVEDESK DAMC

Op deze pagina kan u een chronologisch overzicht terugvinden van de aanpassingen, nieuwe functionaliteiten en wijzigingen die werden aangebracht aan het WAVEDESK DAMC platform.

We geven hier enkel het overzicht van de wijzigingen die zijn aangebracht in de laatste 6 maanden.

0.2.9.0
November 16, 2021
Added
Toevoeging van de bijlagen in het journaal van de verkoopfacturen
0.2.8.9
November 04, 2021
Updated
Offerte & facturen: bijwerking van de algemene voorwaarden voor wat betreft het rekeningnummer
0.2.8.9
November 03, 2021
Improved
Aanpassing van de footer om het correcte rekeningnummer te vermelden
Updated
Wijziging van de benaming BVBA naar BV
0.2.8.8
October 29, 2021
Added
Offerte: opname van de btw-bedragen in de afdruk
0.2.8.7
October 26, 2021
Added
Projecten: mogelijkheid om particulieren te gebruiken binnen coaching projecten
0.2.8.6
October 20, 2021
Added
Offerte: mogelijkheid om particulieren op te nemen in de offerte. In functie daarvan werd ook het overzicht van de offertes aangepast. Ook het journaal van de offertes en facturatie is aangepast en geactiveerd ter hoogte van de lijst van de contacten
0.2.8.5
October 19, 2021
Added
Facturatie: mogelijkheid om particulieren op te nemen in de facturatie. In functie daarvan werd ook het overzicht van de facturen aangepast om ofwel de naam van de firma of de naam van de particuliere klant weer te geven. Deze aanpassing werd ook doorgetrokken in de mail module met de juiste selectie van het mail adres in functie van het klanttype
0.2.8.4
October 18, 2021
Improved
Facturatie: verbeterde ondersteuning voor de aanmaak van creditnota's
0.2.8.3
October 15, 2021
Added
Coaching projecten: mogelijkheid om een onbeperkt aantal notities te maken per project via het journaal
Added
Verkoopfacturen: mogelijkheid om verkoopfacturen in batch te exporteren. Door het opgeven van de begindatum en de einddatum kan een export gedaan worden van alle facturen tussen die tussen deze datums vallen. Het platform zal een zip-bestand genereren met de verschillende pdf-documenten. Dit kan gedaan worden onder het menu financial - exporteren verkoopfacturen
0.2.8.2
October 13, 2021
Added
Bedrijven: bijkomende vlag voorzien op de fiche van de bedrijven om aan te geven dat het aantal werknemers niet is gekend
0.2.8.1
October 07, 2021
Updated
Facturatie: aanpassing van de werking van de nummering van de facturen om de facturatie module te kunnen gebruiken binnen alle departementen van DAMC
Added
Coaching projecten: toevoeging van datum eerste contact aan de lijst van de coaching projecten + mogelijkheid om te sorteren op deze kolom.
0.2.8.0
September 24, 2021
Removed
Facturatie: er is geen automatische generatie meer van een factuurnummer en het factuurnummer kan nu andere tekens bevatten naast cijfers
Improved
Facturatie: bijkomende aanpassingen aan de template voor de afdruk van de factuur
0.2.7.9
September 22, 2021
Added
Globaal overzicht communicatie: ter hoogte van de bedrijven is een bijkomende knop voorzien om een globaal overzicht te zien van alle communicatie die is gebeurd met de klant in chronologische volgorde. Vanuit dit overzicht is het ook mogelijk om alle individuele zaken in het overzicht te openen of te raadplegen. Het icoon om het overzicht te raadplegen is terug te vinden rechts boven de lijst
Improved
Offerte: aanpassing van de spacing van de karakters voor de titel en de footer
Improved
Offerte: algemene voorwaarden teruggebracht naar 2 pagina's i.p.v. 3 pagina's
0.2.7.8
September 21, 2021
Improved
Startmail mental coaching: het is nu mogelijk om rechtstreeks de mail voor de start van de mental coaching te versturen vanuit het overzicht van de projecten. Hiervoor is boven de lijst van de projecten een mail icoon toegevoegd. Bij het klikken hierop zal automatisch de mail worden opgemaakt voor het gekozen project en krijgt u de mail te zien die u dan rechtstreeks kunt versturen
0.2.7.7
September 20, 2021
Improved
Verschillende andere verbeteringen aan de afdruk van de offerte
Improved
Vervanging van het logo in de afdruk van de offerte (scherper)
Added
Staffelprijzen: bijkomende vlag 'eenheidsprijs' om aan te geven dat dit een eenheidsprijs betreft. Verder doen we hier momenteel niets mee.
0.2.7.6
September 15, 2021
Updated
Offerte: aanpassing van de afdruk, we geven nu het aantal en de eenheidsprijs niet meer weer
Updated
Offerte: aanpassing van de afdruk: correctie van het telefoonnummer dat vermeld staat
0.2.7.5
September 14, 2021
Added
Overzicht consultancy projecten: toevoeging van een veld omschrijving, verwijdering van het veld voornaam, toevoeging van de creatiedatum van het project
Added
Consultancy projecten: toevoeging van een extra veld omschrijving in de fiche

Demo account WAVEDESK ERP

Please enter your name and email address below.

We will make a demo environment available to you within 48 hours where you can try out the functionalities without obligation.

Demo account WAVEDESK CREDIT

Please enter your name and email address below.

We will make a demo environment available to you within 48 hours where you can try out the functionalities without obligation.

Demo account WAVEDESK ERP

Gelieve hieronder uw naam en e-mailadres op te geven.

Binnen de 48 uur maken we een demo omgeving voor u beschikbaar waar u vrijblijvend de functionaliteiten kan uitproberen.

Demo account WAVEDESK CREDIT

Gelieve hieronder uw naam en e-mailadres op te geven.

Binnen de 48 uur maken we een demo omgeving voor u beschikbaar waar u vrijblijvend de functionaliteiten kan uitproberen.