Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

Tussenpersonen

tussenpersonen

Tussenpersonen

Professioneel beheer

Uitgebreid beheer van uw tussenpersonen via een specifieke module.

WAVEDESK CREDIT bevat een afzonderlijke module specifiek voor het beheer van uw tussenpersonen, deze laat u toe om 1 oogopslag een globaal zicht te hebben over alle nodige informatie.

 • Registreer alle details van uw tussenpersoon
 • Beheer de toegang tot het portaal met rechten
 • Centrale locatie voor alle documenten gerelateerd aan uw tussenpersoon
 • Volledige historiek van alle inkomende en uitgaande communicatie
Een volledig beheer van de commissie globaal en per dossier.

U beschikt over 100% flexibiliteit om de commissie te regelen voor uw tussenpersoon door gebruik van standaard schema's voor de spreiding met de mogelijkheid om af te wijken op dossierniveau.

 • Ondersteuning van verschillende types van spreiding
 • Per dossier de mogelijkheid tot een onbeperkt aantal schema's
 • Forecast van te verwachten commissies
 • Genereer periodiek borderellen voor uw tussenpersonen
 • Lever fiche 281.50 volledig automatisch aan
 • Ondersteuning voor clawbacks
Professioneel online privaat portaal voor uw tussenpersonen.

U heeft de mogelijkheid om een volledig online portaal aan te bieden aan uw tussenpersoon met tal van mogelijkheden.

 • Mogelijkheid tot het inleiden en opvolging van zijn dossiers
 • Overzicht van zijn portefeuille met gespreide commissie
 • Raadplegen en downloaden van zijn borderellen
 • Een volledig documentenarchief
 • Optimale communicatie via agenda, taken, berichten, ...

Intern beheer

Het intern beheer van de tussenpersonen laat u toe alle aspecten gerelateerd aan uw tussenpersoon te beheren.

U beschikt over een uitgebreide fiche waar u alle details over uw tussenpersoon kunt registreren. Deze fiche laat u ook toe om het standaard schema voor de commissies te definiëren (te overrulen op het niveau van een kredietdossier) alsook de toegang te beheren tot het online portaal.

Enkele afbeeldingen:

Naast de fiche van de tussenpersoon beschikt u over een groot aantal modules die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de tussenpersoon.
Deze modules laten u toe praktisch alle informatie gestructureerd bij te houden zodat u deze snel kan raadplegen en u over een volledige historiek beschikt.

De belangrijkste zijn:

U beschikt dus over de nodige tools om alles wat betreft uw tussenpersonen op 1 centrale locatie te beheren. Door de integratie met het portaal heeft u bijkomend de mogelijkheid om bepaalde zaken automatisch beschikbaar te maken voor de tussenpersoon.

Commissiebeheer

Het commissiebeheer voor de tussenpersonen laat toe om op het niveau van een individueel het type van commissie te bepalen en hoe de spreiding hiervan moet gebeuren.

Hierbij kan gekozen worden voor een éénmalige fee, een recurrente betaling of een gedeeltelijke betaling op vaste tijdstippen. Hierbij kan telkens worden opgegeven welk percentage op welk tijdstip moet uitbetaald worden.

Door de ondersteuning van meerdere commissieschema’s per kredietdossier kan u naast de spreiding voor de tussenpersoon ook uw eigen spreiding gaan bijhouden en zo een perfect beeld hebben van de te verwachten commissie in de toekomst.

Enkele afbeeldingen:

Portaal

Het WAVEDESK platform bevat een uitgebreid portaal voor uw tussenpersonen.
Gezien de uitgebreide functionaliteiten hebben we hiervoor een afzonderlijke pagina beschikbaar gemaakt.