Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

Logo WAVEDESK Frames

ERP voor de productie van ramen & deuren

WAVEDESK Frames

Beheer je ganse bedrijfsvoering binnen één platform. Van offerte tot opvolging van betaling met integratie van planning voor productie, plaatsing en dienst na verkoop, met WAVEDESK Frames productiesoftware automatiseer je jouw ganse workflow.

Optimaliseer je werking

WAVEDESK frames werd speciaal ontworpen voor de productie van ramen en deuren. De sofware combineert CRM, ERP en administratie in één portaal. 

Met WAVEDESK frames bieden we een totaaloplossing aan van offerte tot dienst na verkoop, ook integraties van planning voor productie en plaatsing zijn mogelijk. 

Het platform is volledig online beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

Ontdek hieronder de belangrijkste kenmerken van de software.

Foto Bernaert Dominique

Een vraag?

Dominique helpt je met plezier verder. Ontdek de mogelijkheden van WAVEDESK, afgestemd op jouw zaak.

Frames software functionaliteiten

Software voor de productie & plaatsing van ramen en deuren

Op zoek naar een effectieve implementatie?

Lees de case over de implementatie die werd gedaan bij Boven Yvo uit Beveren.

Automatiseer je workflow

Boekhoudsysteem

Facturen automatisch inboeken en opvolgen. Zo bespaar jij administratieve uren.

Mailbeheer via Office 365

Mail rechtstreeks vanuit Wavedesk. Onze Office 365 integratie zorgt ervoor dat al je mails automatisch verschijnen onder je verzonden items.
Outlook plug-in beschikbaar

Reynaers Aluminium

Plaats je bestellingen vlot vanuit Wavedesk Frames, rechtstreeks bij Reynaers Aluminium. Geen tussenstappen meer nodig.

Productiemachines

Koppel je machines rechtstreeks aan Wavedesk Frames. Zo volg je exact op hoe efficiënt je produceert. De software optimaliseert het gehele proces automatisch.

Functionaliteiten CRM-module

Entiteiten

De CRM-module laat u toe om volgende entiteiten te beheren:

 • Prospecten
 • Architecten
 • Aannemers
 • Contacten
 • Leveranciers

Hierbij heeft u de mogelijkheid volgende zaken centraal bij te houden: notities, mailverkeer, bijlagen.
Rechtstreeks mailen vanuit het platform is mogelijk met ondersteuning van e-mailtemplates.
U beschikt over de integratie van Google maps en Google route voor de automatische berekening van afstand en routes.

Integratie taakbeheer

Het platform bevat een volledig taakbeheer.
Hierbij kunnen losse taken worden aangemaakt en toegekend worden aan interne gebruikers.

Het platform heeft ook ondersteuning voor het automatisch aanmaken van taken in functie van wijzigingen in de projectstatus.

Outlook plug-in

Plug-in voor Outlook (enkel windows) die toelaat om mails die worden verstuurd of ontvangen in Outlook rechtstreeks te integreren in uw omgeving.

Documentenarchief

Intern documentenarchief om documenten te centraliseren en deze beschikbaar te maken voor de interne medewerkers.

CRM-projecten

Uitgebreid CRM-project dat u toelaat om alle gegevens bij te houden van een project dat in de verkoopfase zit.
Hierbij beschikt u over de mogelijkheid om alle mogelijke details bij te houden waaronder: partijen, dossierdetails, projectinfo, bestanden in een mappenstructuur, taken, taken & facturatie, parameters, communicatie & mailverkeer.
CRM-projecten kunnen na verkoop automatisch worden overgezet naar ERP-projecten voor verdere opvolging en planning.

Functionaliteiten ERP-module

Entiteiten

De ERP-module laat u toe om volgende entiteiten te beheren:

 • Prospecten
 • Architecten
 • Aannemers
 • Contacten
 • Leveranciers

Hierbij heeft u de mogelijkheid volgende zaken centraal bij te houden: notities, mailverkeer, bijlagen.
Rechtstreeks mailen vanuit het platform is mogelijk met ondersteuning van e-mailtemplates.
U beschikt over de integratie van Google maps en Google route voor de automatische berekening van afstand en routes.

Personeelsbeheer & ploegen

Volledig personeelsbeheer en samenstelling van ploegen met mogelijkheid om individuele verloven & afwezigheden te registreren + het bijhouden van documenten specifiek voor individuele personeelsleden.

Project dossiers

Uitgebreid projectdossier met verschillende onderdelen:

 1. Header van het project met algemene informatie zoals de reeksen en de kleuren, de glastypes, de status van het project en diverse andere algemene informatie
 2. Algemene informatie met klantadres, facturatieadres en werfadres. Daarnaast diverse opmerkingsvelden voor het project, de planning, dagboek der werken voor de plaatsers, DNV, glasbon & facturatie
 3. Planning met verschillende stadiums. De stadiums zijn zelf te bepalen per project. Per stadium is de detailplanning te zien van de verschillende medewerkers, ploegen of leveranciers. Mogelijkheid om werkbon plaatsing en werkbon DNV af te drukken
 4. Facturatieluik met een globaal overzicht van de facturatiestatus van het project, de reeds gemaakte facturen en de eventuele meerprijzen. Mogelijkheid om rechtstreeks vanuit het project voorschotfacturen, vervolgfacturen en saldofacturen op te maken met de mogelijkheid om de meerprijzen mee te nemen in de facturatie
 5. Documenten & bestellingen laat u toe om via templates brieven te genereren met de mogelijkheid om gegevens van het project dynamisch op te nemen in het document. Via de bestellingen kunt u bestellingen genereren en de status van de bestellingen gaan opvolgen met besteldatum, leverdatum, …
 6. Volledig bestandsbeheer voor het koppelen van een onbeperkt aantal documenten, plannen, foto’s, … U kunt vanuit het platform rechstreeks Word documenten, Pdf-documenten, rtf-documenten bekijken
 7. Mogelijkheid om 1 of meerdere DNV-dossiers te koppelen aan het hoofdproject
 8. Beheer van afwerkingen, hierbij kunnen planning, opmerkingen en afbeeldingen gekoppeld worden. Ook kan u hier specifieke bestellingen voor de afwerkingen beheren
 9. Communicatie & mailverkeer laat u toe om alle communicatie rond het project op een centrale locatie te raadplegen
 10. Facturatieparameters laten u toe om verschillende partijen te betrekken in de facturatie met verdeelsleutels
 11. Subprojecten kunnen net zoals DNV-projecten gekoppeld worden aan het hoofdproject
 12. Tekenen van draairichtingen op gevelzichten door gebruik te maken van verschillende objecten met de mogelijkheid om zelf bijkomende objecten beschikbaar te maken in de bibliotheek. De gevelzichten kunnen worden samengebracht in een document voor afdruk of digitaal ondertekenen door de eindklant.
Facturatie & rappelbeheer

Volledige facturatiemodule met ondersteuning van voorschotfacturen, tussentijdse facturen & saldofacturen.

Mogelijkheid om gegroepeerde artikelen toe te voegen aan facturen en ondersteuning van automatische kostberekening van verplaatsingskosten door een dynamische berekening van de afstand tussen uw bedrijf en de werf.

Rappelbeheer met de mogelijkheid om rappels te versturen in verschillende graden en hierbij al dan niet kosten aan te rekenen.

Planningen

U beschikt over 4 visuele planningen: opmetingen, productie, plaatsing & DNV.
Per planning krijgt u de planning te zien die werd opgegeven in de verschillende projecten.
Weergave van de verschillende ploegen, individuele medewerkers of externe onderaannemers.
Volledige drag-and-drop ondersteuning om de planning van opmetingen, plaatsen en DNV aan te passen.

Automatische mailings

Breng uw klant automatisch op de hoogte van de vooruitgang van het project in functie van de plaatsingsdatum.
Het interval van de verschillende mails is volledig configureerbaar net als de informatie die moet opgenomen worden in de mail. Ook beschikt u over een globaal overzicht per project van de reeds verstuurde mails en de planning van de te versturen mails.

Sleutelkast

Centrale sleutelkast met automatische of manuele toekenning van een locatie zodat alle sleutels van de verschillende projecten centraal kunnen worden bijgehouden.

Afroepen profielen

Eenvoudig afroepen van profielen door selectie van de profielen over verschillende projecten heen en het automatisch versturen van de afroeping met mogelijkheid om commentaar toe te voegen.

Beheer manco’s

Beheer van manco’s binnen de projecten maar ook via een centrale lijst van alle manco’s over de verschillende projecten heen.

Projectafwerkingen

Centraal beheer van alle projectafwerkingen over alle projecten heen.

Zaaglijst atelier

Centrale zaaglijst voor het atelier met automatische opname van manco’s & todo’s zodat het atelier perfect weet wat er moet gezaagd worden voor welk project.

Stock & reserveringen

Globaal overzicht van de stock met de mogelijkheid om items uit de stock te gaan reserveren specifiek naar bepaalde projecten toe.

Digitaal ondertekenen

Digitaal ondertekenen van diverse documenten rechtstreeks vanuit het platform via een integratie met OkSign (credits ter ondertekening rechtstreeks aan te kopen bij OKSign).
Dit platform heeft ondersteuning voor tekenen via pen, sms, E-id kaartlezer en Itsme.

Volgende documenten kunnen automatisch worden aangeboden ter ondertekening:

 • Offertes
 • Gevelzichten
 • Zelf op te maken documenten door middel van het plaatsen van markeringen in de documenten
Logo OK!Sign